آزمایشگاه‌های خنج

نام آزمایشگاهشهرآدرس
آزمکایشگاه مرکز بهداشت شهرستان خنجخنجخنج
دکتر زمانیخنجخنج خیابان توحید
نبی اکرمخنجخنج