آزمایشگاه‌های خنج

نام آزمایشگاه شهر آدرس
آزمکایشگاه مرکز بهداشت شهرستان خنج خنج خنج
دکتر زمانی خنج خنج خیابان توحید
نبی اکرم خنج خنج