آزمایشگاه‌های خمین

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیخمینمیدان مدرس
حیانخمینمیدان مدرس ، جنب دارو خانه شبانه روزی دکتر محمدی، پ ثبتی 1008/571/63
دکتر قلعه نوئیخمینخیابان امام خمینی- خیابان آزادی- جنب درمانگاه
دکتر محسنی موحدخمینخیابان امام خمینی- جنب بانک مسکن
سیناخمینخیابان 15 خرداد- کوچه شهید باقری
مرکز بهداشتی و درمانی ورچه(روستایی)خمینخمین ، روستای ورچه
مرکز بهداشتی و درمانی خوگان (روستایی)خمینخمین ، روستای خوگان
مرکز بهداشتی و درمانی قورچی باشی(شهری و روستایی)خمینخمین ، شهر قورچی باشی
مرکز بهداشتی و درمانی شهابیه (روستایی)خمینخمین ، روستای شهابیه، مرکز بهداشتی درمانی شهابیه
مرکز بهداشتی و درمانی شهابیه (روستایی)خمینخمین ، روستای شهابیه، مرکز بهداشتی درمانی شهابیه
مرکز بهداشتی و درمانی شماره دو (خود کفایی) شهریخمینخمین ، خ شریعتی، درمانگاه شماره 2 شهری،
مرکز بهداشتی و درمانی رباطمراد (روستایی)خمینخمین، روستای رباطمراد، مرکز بهداشتی درمانی رباطمراد
مرکز بهداشتی و درمانی دهنو (روستایی)خمینخمین ، روستای دهنو
مرکز بهداشتی و درمانی خلیل آباد(روستایی)خمینخمین ، روستای خلیل آباد
مرکز بهداشتی و درمانی چهارچشمه (روستایی)خمینخمین ، روستای چهارچشمه
مرکز بهداشتی و درمانی چهارچشمه (روستایی)خمینخمین ، روستای چهارچشمه
مرکز بهداشتی و درمانی فرنق(روستایی)خمینخمین ، روستای فرنق