آزمایشگاه‌های خلخال

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر نیکی‌بخش سرابی - دکتر هدایتیخلخالخیابان شهید عزیزی روبروی داروخانه هلال احمر
مرکز بهداشتی درمانی هشتجینخلخالخلخال هشتجین خ امام (ره )مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی روستائی برندقخلخالشهرستان خلخال هشتجین روستای برندق مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی روستائی کلورخلخالشهرستان خلخال روستای کلور مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان خلخالخلخالشهرستان خلخال خ امام (ره ) خ شهید مظفر عزیزی ، آزمایشگاه
دکتر نیکی بخشخلخالخیابان شهید مظفر روبروی مطب رادمند
بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره)خلخالخلخال - خیابان شهیدمظفر عزیزی
مرکز بهداشتی درمانی لردخلخالشهرستان خلخال روستای لرد،مرکز بهداشتی درمانی