آزمایشگاه‌های جوین

نام آزمایشگاهشهرآدرس
سپیدجویننقاب-بلوار امام رضا (ع)-میدان امام حسین (ع)-جنب ساختمان پزشکان سینا
بیمارستان قمربنی هاشم (ع)جوینسبزوار-نقاب