آزمایشگاه‌های جوانرود

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان حضرت رسولجوانرودجوانرود
پاستورجوانرودکرمانشاه شهرستان جوانرود خ طالقانی
درمانگاه شماره 1جوانرودجوانرود – خیابان طالقانی
درمانگاه سپاه پاسداران (جوانرود)جوانرودجوانرود
مرکزی شهرستان جوانرودجوانرودجوانرود خیابان طالقانی مرکز بهداشتی درمانی شماره یک