آزمایشگاه‌های ثلاث باباجانی

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی تازه آبادثلاث باباجانیثلاث باباجانی-تازه اباد خیابان فرمانداری