آزمایشگاه‌های ثلاث باباجانی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی تازه آباد ثلاث باباجانی ثلاث باباجانی-تازه اباد خیابان فرمانداری