آزمایشگاه‌های تکاب

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتربهنام فرد-تکابتکابتکاب-خیابان انقلاب-خیابان پاسداران-روبروی هلال احمر-پلاک 2
بیمارستان شهداء تکابتکابتکاب-خیابان انقلاب-بیمارستان شهداء
مرکز بهداشتی درمانی چوپلوتکابتکاب
مرکز بهداشتی درمانی حسن آبادتکابتکاب
مرکز بهداشتی درمانی ستادیتکابتکاب
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1تکابخ انقلاب روبروی مسجد ولیعصر