آزمایشگاه‌های تنگستان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) تنگستان تنگستان - اهرم - بیمارستان امام حسین (ع)