آزمایشگاه‌های تایباد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر نیک فرجام(تایباد)تایبادمیدان وحدت - ساختمان هویزه
مرکز بهداشت شهرستان تایبادتایبادتایباد- خیابان امام خمینی -شبکه بهداشت درمان
مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو علیاتایبادروستای قلعه نو علیا
مرکز بهداشتی درمانی کاریزتایبادتایباد-کیلومتر 5جاده مشهد-خیابان برهان الدین
مرکز بهداشتی درمانی کراتتایبادروستای کرات
مرکز بهداشتی درمانی مشهد ریزهتایبادروستای مشهد ریزه
مرکز تسهیلات زایمانی باخرزتایبادباخرز- مرکز بهداشت