آزمایشگاه‌های تالش

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی و درمانی حویقتالشتالش بخش حویق
سلامتتالشخیابان خرمشهر-جنب قنادی پرستو
بیمارستان شهید نورانیتالشتالش -بیمارستان تالش
پاتوبیولوژی دکتر عزیز افشاریتالشتالش -خیابان دکتر معین-کوچه بوعلی-ساختمان ولی عصر-طبقه همکف واول
دکتر افشین اکبرزادهتالشخ خرمشهر ـ روبروی بانک کشاورز
دکتر فرزینتالشخیابان پاسداران
دکتر هاشمیتالشخیابان خرمشهر ـساختمان پزشکان اردلان-طبقه دوم
مرکز بهداشت تالشتالشتالش -خ-امام خمینی -میدان امام خمینی -ستاد مرکز بهداشت
مرکز بهداشت تالشتالشتالش -خ-امام خمینی -میدان امام خمینی -ستاد مرکز بهداشت
مرکز درمانی تالشتالشتالش-خیابان شهید مفتح-درمانگاه تامین اجتماعی
مرکز درمانی تالشتالشتالش-خیابان شهید مفتح-درمانگاه تامین اجتماعی
بیمارستان خصوصی دکترطاهریتالشتالش-خیابان جعفر طیار-بیمارستان دکتر طاهری