آزمایشگاه‌های بیجار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
درمانگاه تأمین اجتماعیبیجارخیابان امام (ره) – پشت مدرسه حجاب
ذاکربیجارخیابان شهید اردلانی – روبروی بانک ملی
فاضلبیجارخیابان توحید_چهاره ازادگان
بیمارستان امام حسینبیجارخیابان طالقانی
های مراکز بهداشتیبیجارخیابان امام
های مراکز بهداشتیبیجارخیابان توحید
های بهداشتیبیجاربیجار- یاسوکند