آزمایشگاه‌های بوشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان فاطمه الزهرا بوشهر خیابان سیراف - بیمارستان فاطمه الزهرا
دانش بوشهر خیابان امام
دشستان بوشهر خیابان شهید چمران
پاتوبیولوژی دانش بوشهر بوشهر - خیابان امام خمینی (ره) - مقابل خیابان فاطمیه
پاتوبیولوژی مهر بوشهر خیابان امام خمینی(ره) - مقابل بسیج
پاتولوژی رازی بوشهر خ امام. ساختمان پزشکان طوس
پاتوبیولوژی حکیم بوشهر بوشهر -بهمنی - میدان حر- جنب بانک مسکن
تشخیص طبی سینا بوشهر خیابان امام خمینی ـ روبروی استانداری
تشخیص طبی ابوریحان بوشهر بوشهر - خیابان امام خمینی (ره) - طبقه فوقانی داروخانه دکتر واحدی