آزمایشگاه‌های بوئین زهرا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
امیرالمومنین (ع)بوئین زهراکمربندی شهید بهشتی اول – جاده ساوه
مرکز بهداشتی درمانی ارداقبوئین زهرابوئین زهرا- ارداق
مرکز بهداشتی درمانی آبگرمبوئین زهرابوئین زهرا- آبگرم
مرکز بهداشتی درمانی آوجبوئین زهرابوئین زهرا- آوج
مرکز بهداشتی درمانی دانسفهانبوئین زهرابوئین زهرا- دانسفهان
مرکز بهداشتی درمانی سگزآبادبوئین زهرابوئین زهرا- سگزآباد
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 بوئین زهرابوئین زهرابوئین زهرا- خیابان معلم شرقی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 بوئین زهرابوئین زهرابوئین زهرا- انتهای بلوارشهیدبهشتی - پشت پاسگاه
مرکز بهداشتی درمانی شالبوئین زهرابوئین زهرا- شال
دکتر شمسبوئین زهرابویین زهرا-بلوارطالقانی-ساختمان پزشکان
درمانگاه تامین اجتماعیبوئین زهرابویین زهرا-جنب میدان بسیج