آزمایشگاه‌های بندر ترکمن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینی (ره)بندر ترکمنبندر ترکمن- خ آزادی
پاتوبیولوژی ایرانبندر ترکمنبندرترکمن- خ 15 خرداد- روبروی شهرداری- پاساژ قاندومی
دکتر امینبندر ترکمنجنب داروخانه شرعی- بلوار جمهوری
پاتوبیولوژی پیمانبندر ترکمنبندرترکمن-میدان مختومقلی - جنب داروخانه دکتر ناظری
درمانگاه تامین اجتماعیبندر ترکمنبندرترکمن- جاده بندرگز
مرکز بهداشت شهرستان بندر ترکمنبندر ترکمنبندرترکمن- ابتدای بلوار جمهوری- مرکز بهداشت شهرستان