آزمایشگاه‌های بندر ترکمن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن بندر ترکمن- خ آزادی
پاتوبیولوژی ایران بندر ترکمن بندرترکمن- خ 15 خرداد- روبروی شهرداری- پاساژ قاندومی
دکتر امین بندر ترکمن جنب داروخانه شرعی- بلوار جمهوری
پاتوبیولوژی پیمان بندر ترکمن بندرترکمن-میدان مختومقلی - جنب داروخانه دکتر ناظری
درمانگاه تامین اجتماعی بندر ترکمن بندرترکمن- جاده بندرگز
مرکز بهداشت شهرستان بندر ترکمن بندر ترکمن بندرترکمن- ابتدای بلوار جمهوری- مرکز بهداشت شهرستان