آزمایشگاه‌های بروجن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصر (عج)بروجنبروجن - بیمارستان ولی عصر
تأمین اجتماعیبروجنبروجن خیابان 15 خرداد جنوبی
سینابروجن- خیابان طالقانی روبروی دادگستری
کوثربروجنبروجن - خیابان طالقانی غربی ابتدای کوچه گلستان
مرکز بهداشت بروجنبروجنبروجن
هلال احمربروجنخیابان طالقانی
مهدبهبروجنبروجن - میدان انقلاب ـ خیابان طالقانی کوچه ارمد
مرکز بهداشت نقنهبروجنبروجن - نقنه
مرکز بهداشتی امام قیسبروجنبروجن - روستای امام قیس
مرکز بهداشتی آورگانبروجنبروجن - آورگان
مرکز بهداشتی بلداجیبروجنبروجن - بلداجی
مرکز بهداشتی دوراهانبروجنبروجن - دوراهان
مرکز بهداشتی سفیددشتبروجنبروجن - سفیددشت
مرکز بهداشتی فرادنبهبروجنبروجن - فرادنبه
مرکز بهداشتی کنارکبروجنبروجن - روستای کنارک
مرکز بهداشتی گلوگردبروجنبروجن - گلوگرد
مرکز بهداشتی گندمانبروجنبروجن - گندمان
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1بروجنبروجن خ 15 خرداد
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2بروجنبروجن - بلوار ملت
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 3بروجنبروجن بلوار مدرس
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 4بروجنبروجن بلوار بوعلی
دکتر تقی زادهبروجنبروجن - میدان بیمارستان - اول بلوار امام علی - ساختمان سینا