آزمایشگاه‌های بروجرد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیبروجردخیابان سید مصطفی خمینی
بیمارستان تامین اجتماعی کوثربروجردبروجرد
بیمارستان شهید چمرانبروجردخیابان فاطمی
تشخیص طبیبروجردخیابان فاطمی
دکتر اپیکچیبروجردخیابان شهدا ـ ساختمان پزشکان جنب داروخانه رازی
دکتر حسنی گودرزیبروجردابتدای خیابان تختی پلاک 24
دکتر رادفربروجردخیابان شهداء- میدان قیام- ابتدای خیابان شهداء- پلاک7
دکتر سجادیانبروجردخیابان شهداء- چهارراه حافظ شمالی
دکتر علییاریبروجردخیابان شهداء- جنب بانک ملت شعبه مرکزی- کوچه حسن مظلوم
اشترینانبروجردمرکز اشترینان
بیمارستان امام خمینی (ره )بروجردبروجرد خیابان سیدمصطفی خمینی
بیمارستان شهیدچمرانبروجردبروجرد خیابان دکتر فاطمی
بیمارستان کوثربروجردبروجرد
بیمارستان کوثربروجردبروجرد
تشخیص طبیبروجردمیدان بهار خیابان شهید رجائی
بزازنابروجردمرکز بزازنا
پاتوبیولوژی مهربروجردبروجرد خیابان سیدمصطفی خمینی شماره 135
شهید تسبیحیبروجردمرکز شهید تسبیحی
همت آبادبروجردروستای همت آباد
پاتوبیولوژی دکتر عادل زادهبروجردخیابان شهدا کوچه شهید مظلوم ساختمان پزشکان مهر