آزمایشگاه‌های بروجرد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی بروجرد خیابان سید مصطفی خمینی
بیمارستان تامین اجتماعی کوثر بروجرد بروجرد
بیمارستان شهید چمران بروجرد خیابان فاطمی
تشخیص طبی بروجرد خیابان فاطمی
دکتر اپیکچی بروجرد خیابان شهدا ـ ساختمان پزشکان جنب داروخانه رازی
دکتر حسنی گودرزی بروجرد ابتدای خیابان تختی پلاک 24
دکتر رادفر بروجرد خیابان شهداء- میدان قیام- ابتدای خیابان شهداء- پلاک7
دکتر سجادیان بروجرد خیابان شهداء- چهارراه حافظ شمالی
دکتر علییاری بروجرد خیابان شهداء- جنب بانک ملت شعبه مرکزی- کوچه حسن مظلوم
اشترینان بروجرد مرکز اشترینان
بیمارستان امام خمینی (ره ) بروجرد بروجرد خیابان سیدمصطفی خمینی
بیمارستان شهیدچمران بروجرد بروجرد خیابان دکتر فاطمی
بیمارستان کوثر بروجرد بروجرد
بیمارستان کوثر بروجرد بروجرد
تشخیص طبی بروجرد میدان بهار خیابان شهید رجائی
بزازنا بروجرد مرکز بزازنا
پاتوبیولوژی مهر بروجرد بروجرد خیابان سیدمصطفی خمینی شماره 135
شهید تسبیحی بروجرد مرکز شهید تسبیحی
همت آباد بروجرد روستای همت آباد
پاتوبیولوژی دکتر عادل زاده بروجرد خیابان شهدا کوچه شهید مظلوم ساختمان پزشکان مهر