آزمایشگاه‌های بردسیر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان قائم بردسیر بردسیر -خیابان آزادگان - بیمارستان قائم (عج) بردسیر
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 بردسیر خیابان آزادگان
مرکز بهداشتی، و درمانی قلعه عسکر بردسیر قلعه عسکر مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی، و درمانی گلزار بردسیر گلزار مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی، و درمانی لاله زار بردسیر لاله زار مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی نگار بردسیر نگار – مرکز بهداشتی درمانی
ولیعصر (عج) بردسیر بلوار 22 بهمن – کوچه نواب
مرکزبهداشتی درمانی شهیدیاوری بردسیر بردسیر -بلوار 22بهمن
مرکزی مرکز بهداشت بردسیر بردسیر بردسیر - خیابان شهید غلام حسین پور - مرکز بهداشت بردسیر