آزمایشگاه‌های بجنورد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر فرزندیانبجنوردبجنورد .خیابان طالقانی شرقی 23.کوچه شهید حامد همدانی
بیمارستان امام رضابجنوردبجنورد خیابان سید جمالدی اسدابادی
تشخیص طبی دکتر منصور امانیبجنوردبجنورد-میدان شهید-کوچه گرایلی-آزمایشگاه دکتر امانی
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر علی طالقانیبجنوردبجنورد-خیابان طالقانی- کوچه رنجبر- ساختمان پزشکان دکتر وحدت
مرکز باغلقبجنوردبجنورد-منطقه جرگلان-روستای باغلق-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت شهرستان بجنوردبجنوردبجنورد-خیابان حر-مرکز بهداشت
مرکز حصار گرمخانبجنوردبجنورد- شهرک حصارگرمخان-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز حصارچهبجنوردبجنورد-منطقه جرگلان-روستای حصارچه-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز رازبجنوردبجنورد-شهر راز-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز قلعه جقبجنوردبجنورد-روستای قلعه جق-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز گیفانبجنوردبجنورد- روستای گیفان -مرکزبهداشتی درمانی
مرکز مدنیبجنوردخیابان امام خمینی شرقی-مرکز بهداشتی درمانی مدنی
مرکز یکه صعودبجنوردبجنورد-منطقه جرگلان-روستای یکه صعود-مرکزبهداشتی درمانی
مرکزبدرانلوبجنوردبجنورد- روستای بدرانلو -مرکز بهداشتی درمانی
مرکزغلامانبجنوردبجنورد-منطقه غلامان-روستای غلامان-مرکزبهداشتی درمانی
بیمارستان امام علی (ع)بجنوردخ دانشگاه آزا د
بیمارستان بنت الهدیبجنوردخیابان هنر
بیمارستان ثامن الائمه (ع)بجنوردانتهای خیایابان شهید چمران
بیمارستان نظامی بجنوردبجنوردخیابان طالقانی غربی - چهارراه ژاندارمری- جنب پادگان
پایگاه انتقال خون خراسان شمالیبجنوردمیدان دفاع مقدس
تشخیص طبی دکتر قزلباشبجنوردبجنورد خیابان طالقانی 32پلاک 97
تشخیص طبی دکتر یوسفیبجنوردبجنورد میدان شهید بن بست شفا
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر وهابزادهبجنوردبجنورد. خیابان شریعتی جنوبی .کوچه دکتر حکمتی
تشخیص طبی دکتر یوسفیبجنوردبجنورد .خیابان طالقانی غربی .بن بست ضرغامی
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر ژاله اسماعیلیبجنوردبجنورد-میدان شهید-ابتدای طالقانی شرقی-نرسیده به کوچه همدانی
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر فرزندیانبجنوردبجنورد
درمانگاه جواد الائمه سپاه پاسدارانبجنوردخ دولت نرسیده به پل نیروگاه
درمانگاه سجادبجنوردخیابا ن 17 شهریور ساختمان راهنمائی و رانندگی سابق