آزمایشگاه‌های بجنورد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر فرزندیان بجنورد بجنورد .خیابان طالقانی شرقی 23.کوچه شهید حامد همدانی
بیمارستان امام رضا بجنورد بجنورد خیابان سید جمالدی اسدابادی
تشخیص طبی دکتر منصور امانی بجنورد بجنورد-میدان شهید-کوچه گرایلی-آزمایشگاه دکتر امانی
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر علی طالقانی بجنورد بجنورد-خیابان طالقانی- کوچه رنجبر- ساختمان پزشکان دکتر وحدت
مرکز باغلق بجنورد بجنورد-منطقه جرگلان-روستای باغلق-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت شهرستان بجنورد بجنورد بجنورد-خیابان حر-مرکز بهداشت
مرکز حصار گرمخان بجنورد بجنورد- شهرک حصارگرمخان-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز حصارچه بجنورد بجنورد-منطقه جرگلان-روستای حصارچه-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز راز بجنورد بجنورد-شهر راز-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز قلعه جق بجنورد بجنورد-روستای قلعه جق-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز گیفان بجنورد بجنورد- روستای گیفان -مرکزبهداشتی درمانی
مرکز مدنی بجنورد خیابان امام خمینی شرقی-مرکز بهداشتی درمانی مدنی
مرکز یکه صعود بجنورد بجنورد-منطقه جرگلان-روستای یکه صعود-مرکزبهداشتی درمانی
مرکزبدرانلو بجنورد بجنورد- روستای بدرانلو -مرکز بهداشتی درمانی
مرکزغلامان بجنورد بجنورد-منطقه غلامان-روستای غلامان-مرکزبهداشتی درمانی
بیمارستان امام علی (ع) بجنورد خ دانشگاه آزا د
بیمارستان بنت الهدی بجنورد خیابان هنر
بیمارستان ثامن الائمه (ع) بجنورد انتهای خیایابان شهید چمران
بیمارستان نظامی بجنورد بجنورد خیابان طالقانی غربی - چهارراه ژاندارمری- جنب پادگان
پایگاه انتقال خون خراسان شمالی بجنورد میدان دفاع مقدس
تشخیص طبی دکتر قزلباش بجنورد بجنورد خیابان طالقانی 32پلاک 97
تشخیص طبی دکتر یوسفی بجنورد بجنورد میدان شهید بن بست شفا
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر وهابزاده بجنورد بجنورد. خیابان شریعتی جنوبی .کوچه دکتر حکمتی
تشخیص طبی دکتر یوسفی بجنورد بجنورد .خیابان طالقانی غربی .بن بست ضرغامی
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی خانم دکتر ژاله اسماعیلی بجنورد بجنورد-میدان شهید-ابتدای طالقانی شرقی-نرسیده به کوچه همدانی
تشخیص طبی و پاتوبیولوژی دکتر فرزندیان بجنورد بجنورد
درمانگاه جواد الائمه سپاه پاسداران بجنورد خ دولت نرسیده به پل نیروگاه
درمانگاه سجاد بجنورد خیابا ن 17 شهریور ساختمان راهنمائی و رانندگی سابق