آزمایشگاه‌های باقرشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تشخیص طبی باقرشهر باقرشهر باقرشهر-بلوار امام خمینی-جنب ابوذر 7
تشخیص طبی سروش باقرشهر باقرشهر-جنب پل عابر پیاده-کوچه شهید پور دارائی پلاک 503