آزمایشگاه‌های بابل


نام آزمایشگاهشهرآدرس
امام حسین (ع)بابلبند پی شرقی- جنب بانک ملی
بابل کلینیکبابلمیدان باغ فردوس- بیمارستان بابل کلینیک
بوعلیبابلامیر کلا- خیابان امام مقابل شهرداری
دکتر پور نصر ا…بابلایستگاه آمل- جنب قنادی لاله
دکتر رازیبابلخیابان مدرس- کوچه مهلوجی
دکتر سپیدهبابلخیابان طالقانی- کوچه چمن
شفابابلبابل -میدان کشوری- جنب اورژانس بیمارستان شهید بهشتی-طبقه اول ساختمان روجین
شهید بهشتیبابلفلکه کشوری- خیابان سرگرد قاسمی
ضرابپوریبابلکمربندی غربی- توحید 5
فارابیبابلخیابان مصطفی خمینی
فرهنگیانبابلخیابان شیخ طبرسی- درمانگاه فرهنگیان
فیروز جاهیبابلمیدان کشوری- خیابان سرگرد قاسمی
کودکانبابلامیر کلا- بیمارستان کودکان شفیع زاده
مرکز بابلبابلخیابان طالقانی- ساختمان پلی کلینیک تخصصی
معاونت بهداشتیبابلمیدان باغ فردوس- معاونت بهداشتی
مهربابلمیدان باغ فردوس- جنب بیمارستان بابل کلینیک
ولیعصر (عج)بابلبابل -ابتدای جاده امیر کلا
یحیی نژادبابلچهارراه فرهنگ- خیابان فرهنگ
مرکز پاتولوژی بابلبابلبابل - خ طالقانی - ساختمان پلی کلینیک تخصصی پزشکان
تشخیص طبی دکتر صابریانبابلبابل-میدان کشوری-خیابان سرگرد قاسمی-مجتمع پاسارگاد
مرکز جراحی محدود مهرگان شمالبابلبابل-ابتدای جاده امیرکلا
سپیدبابلبابل-خ-طالقانی-کوچه چمن
دانشبابلبابل- خیابان کشاورز- مقابل بیمارستان سوانح و سوختگی میناگر
پاستوربابلبابل - خ مدرس - پشت داروخانه اتحاد
پارسبابلبابل - خ مدرس - جنب بانک سامان
بهاربابلبابل بندپی غربی- خشرودپی -بالای بانک کشاورزی
ابن سینابابلبابل خیابان کشاورز مقابل بیمارستان آیت اله روحانی ساختمان سینا
مرکز بابلبابلبابل-خیابان طالقانی-ساختمان پلی کلینیک تخصصی
درمانگاه تیپ دو تاسوعابابلبابل - چهارشنبه پیش - جنب مسجد امام حسن (ع) - درمانگاه تیپ دو تاسوعا
تشخیص طبی امام حسینبابلبابل - بندپی شرقی جنب بانک ملی