آزمایشگاه‌های ایلام

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ازمایشگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)ایلامایلم بلوار مدرس -تپه شاهد
بیمارستان امام خمینی0(ره)ایلامخیابان سعدی
بیمارستان طالقانیایلامبلوار شهید بهشتی -جنب ایران خودرو
خصوصی ابن سیناایلامخیابان سعدی
دی کلینیک تامین اجتماعیایلامایلام-بلوار آیت اله مدرس-دی کلینیک تامین اجتماعی
مرکز چوارایلامچوار -
مرکز شماره 4شهریایلامایلام بلوار شمالی امام خمینی (ره) -جنب دادگاه انقلاب
مرکز شماره 6شهریایلامایلام -خیابان غلامرضا ارکوازی
مرکز شماره یک شهریایلامایلام -خیابان خرمشهر
مرکز گنجوانایلامگنجوان -روستای گنجوان
مرکز مشاوره قبل از ازدواجایلامایلام-خیابان ولیعصر -خیابان جمهوری
مرکز میدان میشخاصایلامایلام -میدان میشخاص -روستای میدان میشخاص
دکتر عبدالرحیمیایلامخ سعدی
بیمارستان حضرت قائم (عج )ایلاممیدان 22بهمن-خیابان 24متری -جنب پست شهید قندی
بیمارستان کوثرایلامانتهای شمالی بلوار شهید بهشتی بلوار امام علی (ع)
دکتر صبورایلامخ سعدی
اسیب شناسی تشریحی وبالینی ارمایلامبلوار سید الشهدا -کوچه کاج -بین ساختمان پزشکان آسیا وسینا
پاتوبیولوژی خصوصی دکتر اسدالهیایلامایلام -خ سعدی جنوبی -خ تختی -جنب درمانگاه دندانپزشکی رازی
درمانگاه الزهراایلامایلام خیابان سعدی
مرکزی استانایلامایلام - خیابان سعدی
درمانگاه شهداایلاممیدان شهدا -درمانگاه شهدا
درمانگاه آسیاایلامخیابان آیت اله حیدری روبروی اداره کل تربیت بدنی