آزمایشگاه‌های ایلام

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) ایلام ایلم بلوار مدرس -تپه شاهد
بیمارستان امام خمینی0(ره) ایلام خیابان سعدی
بیمارستان طالقانی ایلام بلوار شهید بهشتی -جنب ایران خودرو
خصوصی ابن سینا ایلام خیابان سعدی
دی کلینیک تامین اجتماعی ایلام ایلام-بلوار آیت اله مدرس-دی کلینیک تامین اجتماعی
مرکز چوار ایلام چوار -
مرکز شماره 4شهری ایلام ایلام بلوار شمالی امام خمینی (ره) -جنب دادگاه انقلاب
مرکز شماره 6شهری ایلام ایلام -خیابان غلامرضا ارکوازی
مرکز شماره یک شهری ایلام ایلام -خیابان خرمشهر
مرکز گنجوان ایلام گنجوان -روستای گنجوان
مرکز مشاوره قبل از ازدواج ایلام ایلام-خیابان ولیعصر -خیابان جمهوری
مرکز میدان میشخاص ایلام ایلام -میدان میشخاص -روستای میدان میشخاص
دکتر عبدالرحیمی ایلام خ سعدی
بیمارستان حضرت قائم (عج ) ایلام میدان 22بهمن-خیابان 24متری -جنب پست شهید قندی
بیمارستان کوثر ایلام انتهای شمالی بلوار شهید بهشتی بلوار امام علی (ع)
دکتر صبور ایلام خ سعدی
اسیب شناسی تشریحی وبالینی ارم ایلام بلوار سید الشهدا -کوچه کاج -بین ساختمان پزشکان آسیا وسینا
پاتوبیولوژی خصوصی دکتر اسدالهی ایلام ایلام -خ سعدی جنوبی -خ تختی -جنب درمانگاه دندانپزشکی رازی
درمانگاه الزهرا ایلام ایلام خیابان سعدی
مرکزی استان ایلام ایلام - خیابان سعدی
درمانگاه شهدا ایلام میدان شهدا -درمانگاه شهدا
درمانگاه آسیا ایلام خیابان آیت اله حیدری روبروی اداره کل تربیت بدنی