آزمایشگاه‌های ایذه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهداءایذهبیمارستان شهداء ایذه
درمانگاه تأمین اجتماعیایذهانتهای خیابان امام
درمانگاه دکتر آراستهایذهمیدان امام علی (ع) – پ 83 فرعی
دکتر کلائیایذهخیابان امام خمینی- جنب بانک ملی مرکزی- کوچه پرورش
پاتوبیولوژی دکتر حسامیانایذهخیابان امام خمینی- کوچه بهمن
مرکز شماره 1 شهریایذهپارک جنگلی مرکز بهداشتی درمانی شماره 1