آزمایشگاه‌های اهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی مجید آباداهرشهرستان اهر - روستای مجید آباد
آذر اهراهراهر خیابان شهید رجائی جنب مسجد شیخ عماد
مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 7اهرخ شیخ شهاب الدین - پشت شبکه بهداشت ودرمان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 7
مرکزبهداشتی ودرمانی هورانداهراهر - هوراند - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی هوراند
بیمارستان باقرالعلوم اهراهرجنب دادگستری اهر
پاسارگاد اهراهراهر میدان یادبود ابتدای خیابان قدس
درما نگاه فرهنگیان اهراهرمیدان معلم پشت بانک ملی مرکزی
دکتر رئوفی اهراهراهر.میدان یادبود.جنب چلوکبابی قانع
شفا اهراهراهر -میدان آزادی-خیابان طالقانی-آزمایشگاه شفا