آزمایشگاه‌های امیدیه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
ازمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سیناامیدیهامیدیه- خیابان فرمانداری
درمانگاه تامین اجتماعیامیدیهجنب منازل کوی نیرو
بیمارستان امام رضاامیدیهبلوار شهدا- جنب سازمان برق
مرکزجایزانامیدیهجایزان خیابان اصلی مرکزشبانه روزی
مرکزشماره 2 شهریامیدیهجاده ماهشهرروبروی مخابرات
بیمارستان شهید ایرانپورامیدیهجنب دفتر مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
درمانگاه تامین اجتماعیامیدیهجنب منازل کوی نیرو
بیمارستان امام رضاامیدیهبلوار شهدا- جنب سازمان برق
مرکزجایزانامیدیهجایزان خیابان اصلی مرکزشبانه روزی
مرکزشماره 2 شهری(علی آباد)امیدیهجاده ماهشهرروبروی مخابرات
بیمارستان شهید ایرانپورامیدیهجنب دفتر مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی