آزمایشگاه‌های املش

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بهداشتی و درمانی شبخوسلاتاملششبخوسلات -بخش رانکو درمانگاه بهداشتی و درمانی شبخوسلات
دکتر سعید حکمتاملشبلور امام -جنب آتش نشانی-
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک املشاملشامش-خ-امام -درمانگاه شماره 1