آزمایشگاه‌های الیگودرز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام جعفر صادق (ع)الیگودرزالیگودرز
دکتر توکلیالیگودرزخیابان امام- روبروی مسجد صاحب الزمان
دکتر ورمز یاریالیگودرزخیابان امام جنب سینما تماشا
فارابیالیگودرزخیابان امام کوی امیرکبیر
دکتر ورمزیاریالیگودرزخیابان امام خمینی جنب سینما تماشا
چمن سلطانالیگودرزچمن سلطان
درمانگاه 7 تیر تامین اجتماعیالیگودرزالیگودرز خیابان پونه زار
درمانگاه 7 تیر تامین اجتماعیالیگودرزالیگودرز خیابان پونه زار
درمانگاه 7 تیر تامین اجتماعیالیگودرزالیگودرز خیابان پونه زار
بز نویدالیگودرزمرکز بهداشتی درمانی پاخیمه گاه
سلالیگودرزبلوار گلزار شهدا
هفده شهریورالیگودرزخیابان ساحلی
مرکز بهداشتی درمانی شاپور آبادالیگودرزمرکز بهداشتی درمانی شاپور آباد
شهید بهشتیالیگودرزخیابان ساحلی
پاتوبیولوژی حکیمالیگودرزالیگودرز - میدان کروبی
دکتر توکلیالیگودرزخیابان امام خمینی روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)