آزمایشگاه‌های البرز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
الوندالبرزبلوار22بهمن-نبش بازارچه طالقانی
آبانالبرزابتدای خیابان امام ـ بانک تجارت پلاک 1
مرکز بهداشتی درمانی الوندالبرزالبرز- الوند -جنب شهرداری
بیمارستان خیریه رحیمیانالبرزشهر صنعتی البرز بلوار سهرودی ـ میدان خرمشهر – جنب پارک اینانلو
دکتر بهرامیالبرزمحمدیه-بلوارامام حسین-ساختمانهای بهمن شیر-پلاک47
دکتر نوروزیالبرزبیدستان -خیابان امام-درمانگاه شبانه روزی طالقانی
درمانگاه تامین اجتماعی قائمالبرزالبرز-شهر محمدیه-بلوارامام حسین-منطقه4-درمانگاه قائم
درمانگاه تامین اجتماعی شهرصنعتیالبرزالبرز-الوند-خیابان سهروردی-سه راه مدرسه
درمانگاه تامین اجتماعی الوندالبرزالبرز-الوند-میدان بسیج-بلوارمعلم-جنب پاسگاه نیروی انتظامی
تشخیص طبی عمومی پلاسماالبرزمحمدیه-منطقه 2 بلوار شهید مطهری-روبروی بانک مسکن ساختمان پزشکان آپادانا طبقه زیرزمین