آزمایشگاه‌های اشنویه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
فجربالین اشنویهاشنویهآ.غ-اشنویه-میدان انقلاب -بلوارمعلم -ساختمان پزشکان دکترتربتی
بهداشتی درمانی ستادیاشنویهاشنویه
بیمارستان نبی اکرم(ص)اشنویهاشنویهمیدان فلکه انقلاب اسلامی-بیمارستان نبی اکرم(ص)
مرکز بهداشتی درمانی آغبلاغاشنویهاشنویه
مرکز بهداشتی درمانی نالو.ساشنویهاشنویه
ستادی مرکز بهداشت اشنویهاشنویهخ شهید بهشتی - خ صبا
مرکز بهداشتی درمانی نالوساشنویهروستای نالوس