آزمایشگاه‌های ازنا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام علی (ع)ازناازنا
پاستورازناخیابان انقلاب کوچه شهید هاشمی نژاد ساختمان پزشکان پاستور
آشورآبادازناروستای آشورآباد
شهرک المهدیازناشهرک المهدی
آزمایشاه دربندازنامرکز بهداشی درمانی
مرکز بهداشت رازیازناخیابان جهاد
مومن آبادازناروستای مومن آباد
بیمارستان امام علی (ع )ازناازنا - بیمارستان امام علی