آزمایشگاه‌های ارومیه


نام آزمایشگاه شهر آدرس
بهداشتی درمانی سرو ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی شهدا ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی قوشچی ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی قولنجی ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی گنگچین ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی میاوق ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی نازلو ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی نوشین شهر ارومیه ارومیه
بهداشتی درمانی نیکخواه ارومیه ارومیه
بیمارستان روانپزشکی ارومیه ارومیه-جاده سلماس-جنب اداره تحقیقات کشاورزی-مرکزروانپزشکی ارومیه
درمانگاه حضرت فاطمه (س) ارومیه ارومیه-خیابان کاشانی جنب پل زیرگذردرمانگاه حضرت فاطمه (س)
دکتر عباس زاده ارومیه خ خیام شمالی -جنب داروخانه دکترفتاح پور
دکتراسماعیل زاده ارومیه ارومیه -خیابان خیام شمالی کوچه خانباباخان-ساختمان پزشکان ایرانمهر
دکتربهبهانی ارومیه ارومیه-خیابان خیام شمالی-کوچه خانباباخان-ساختمان پزشکان مهرگان
دکترپژمان ارومیه ارومیه -خیابان خیام شمالی-کوچه صفایی-پلاک 51
دکترجلوند ارومیه خیابان مدنی 2-تقاطع خیام شمالی-روبروی بانک ملی-پلاک 316
دکترحقی پور ارومیه خ خیام شمالی-کوچه خانباباخان
دکترصولتی ارومیه ارومیه -خیابان امام روبروی آموزش وپرورش-بیمارستان دکترصولتی
دکترنعمتی ارومیه ارومیه-خیابان شهیدامینی-جنب جهاددانشگاهی
غربالگری نوزادان ارومیه ارومیه
فارابی نوین ارومیه خیابان برق-بالاترازمیدان خیرین-درمانگاه فارابی نوین
کلینیک قدس ارومیه ارومیه -خیابان خیام شمالی-کلینیک قدس
مرجع آب ارومیه ارومیه
مرجع رفرال ارومیه ارومیه
مرجع سل ارومیه ارومیه
مرکز بهداشتی درمانی دیزج مرگور ارومیه ارومیه
مرکزآموزشی درمانی امام خمینی ارومیه ارومیه-بلوارآیت اله مدرس-خیابان ارشاد-ازمایشگاه بیمارستان امام خمینی
مرکزآموزشی درمانی آیت ال...شهیدطالقانی ارومیه ارومیه-خ کاشانی-جنب پمپ بنزین
مرکزآموزشی ودرمانی شهیدمطهری ارومیه ارومیه-خ کاشانی
بیمارستان عارفیان -وابسته به سپاه ارومیه ارومیه -خیابان امام -خیابان بسیج -جنب دانشکده پرستاری