آزمایشگاه‌های ارسنجان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
امام رضا (ع)ارسنجانخیابان شهداء – تقاطع خیابان شهید صدری - کوچه 8 متری
بیمارستان ولیعصر (عج)ارسنجانابتدای جاده ورودی سعادت شهر
مرکز بهداشتی درمانی ارسنجانارسنجانارسنجان-بلوار شهید اسکندری-بیمارستان ولیعصر(عج)
مرکز بهداشتی درمانی خبریزارسنجانروستای خبریز
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خبریزارسنجانروستای خبریز
مرکز بهداشت ارسنجانارسنجانارسنجان
مرکز بهداشتت شوراب ارسنجانارسنجانارسنجان