آزمایشگاه‌های ارسنجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امام رضا (ع) ارسنجان خیابان شهداء – تقاطع خیابان شهید صدری - کوچه 8 متری
بیمارستان ولیعصر (عج) ارسنجان ابتدای جاده ورودی سعادت شهر
مرکز بهداشتی درمانی ارسنجان ارسنجان ارسنجان-بلوار شهید اسکندری-بیمارستان ولیعصر(عج)
مرکز بهداشتی درمانی خبریز ارسنجان روستای خبریز
مرکز بهداشتی درمانی روستایی خبریز ارسنجان روستای خبریز
مرکز بهداشت ارسنجان ارسنجان ارسنجان
مرکز بهداشتت شوراب ارسنجان ارسنجان ارسنجان