آزمایشگاه‌های اردبیل


نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)اردبیلاردبیل - خیابان شهید سرهنگ غفور جدی اردبیلی
مرکز آموزشی درمانی علویاردبیلخ-آیت اله مقدس اردبیلی
مرکز بهداشتی درمانی شهری اصلاندوزاردبیلشهرستان پارس آباد اصلاندوز مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید باهنراردبیلسلمان آباد نرسیده به میر اشرف
مرکز بهداشتی درمانی شیخ کلخوراناردبیلشهرستان اردبیل روستای شیخ کلخوران، مرکز بهداشتی درمانی
مرکزبهداشتی درمانی شهری پیله رودیاردبیلشهرک کارشناسان جنب اداره مدیریت و برنامه ریزی
مرکزی بهداشتاردبیلاردبیل،خ شهید مدرس- روبروی شهرداری مرکزی
آریناردبیلسرچشمه – ساختمان پزشکان شیخ الرییس - بن بست وکیل
پاستوراردبیلخیابان امام خمینی (ره) جنب مسجد سرچشمه ـ زیر زمین انجمن حمایت از معتادان تلفن : 2240086
پلاسمااردبیلاردبیل - میدان ورزش – خیابان پاسداران – ساختمان پزشکان ارم
جهاد دانشگاهیاردبیلاردبیل میدان ورزش
دانش نویناردبیلمیدان سرچشمه کوچه طوی -روبروی پارکینگ شهرداری
درمانگاه امام رضا (ع)اردبیلوابسته به سپاه پاسدران خیابان معلم میدان ورزش 2233902
درمانگاه فرهنگیاناردبیلخیابان شهدا- روبروی شهرک آزادی تلفن : 2244863
دکتر امیر آبیاردبیلخیابان امام خمینی - بن بست یاسمن - پلاک ثبتی 2/3 فرعی از 4174 بخش 1 اردبیل
دکتر شیداییاردبیلمیدان سرچشمه - کوچه طوی - ساختمان پزشکان نوید
دکتر توسلیاردبیلکوچه معصومین - پشت خانه تاریخی ابراهیمی
دکتر دیده وراردبیلمیدان سرچشمه- کوچه شهید لطفی آذر- پلاک 1
دکتر صدراردبیلچهارراه امام خمینی تلفن : 2241300
دکتر وهاب زادهاردبیلاردبیل- سرچشمه- کوچه طوی
رازیاردبیلمیدان سرچشمه – کوچه طوی – ساختمان شهریار
شفااردبیلمیدان سرچشمه کوچه شهید لطفی اذر
فارابیاردبیلمیدان سرچشمه – کوچه شمس
لقماناردبیلمیدان سرچشمه - اول کوچه طویا 1 - جنب داروخانه دکتر بیگ زاده
مرکز آموزشی درمانی بوعلیاردبیلاردبیل خیابابان معلم روبروی پارک آزادی
مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمیاردبیلاردبیل میدان شریعتی
مهراردبیلخیابان امام میدان سرچشمه کوجه معصومین تلفن : 2234432
بیمارستان خصوصی آرتااردبیلخ 30متری پلاک فرعی 1 ـ 3858 تلفن : 3333523
بیمارستان سبلاناردبیلاردبیل میدان وحدت
بیمارستان شهید پاریاب بهلولیاردبیلاردبیل خیابان عطائی جنب شورابیل