آزمایشگاه‌های ابرکوه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان خاتم الانبیاابرکوهابتدای کمربندی
رازیابرکوهابرکوه- خیابان شهید بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی اسفند آبادابرکوهاسفند آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهید محمدولیابرکوهخیابان کمربندی
مرکز بهداشتی درمانی مهرآبادابرکوهمهر آباد
مرکزیابرکوهخیابان شهید بهشتی