آزمایشگاه‌های آمل


نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان 17 شهریورآملمیدان هلال اهمر
بیمارستان امام رضا (ع)آملخیابان امام رضا (ع)
بیمارستان امام علی (ع)آملکیلومتر 5 جاده جمستان
دکتر اخوانآملآمل - خیابان شیخ فضل الله نوری - میدان فجر
دکتر حکمتیآملخیابان 17 شهریور
دکتر خیرآملخیر
دکتر دهقانآملخیابان طالب سه راه نور
دکتر شفائیآملخیابان هفده شهریور
دکتر علی نیاآملخیابان 17 شهریور
دکتر مسعودیآملخیابان سبزه میدان
دکتر هاشمیآملآمل - خیابان هفده شهریور - روبروی ساختمان پزشکان
دکتر رازیآملآمل - سبزه میدان
مرکز بهداشتآملخیابان آیت ا… طالقانی
مرکز بهداشتیآملروستای لاریجان
مهرآملخیابان امام رضا (ع)
دکتر مسعودیآملآمل - سبزه میدان -ساختمان پزشکان شفا
مرکز بهداشت درویش خیلآملآمل - درویش خیل
مرکز بهداشت طوله کلاآملآمل - طوله کلا
مرکزی بهداشت ( موسی ابن جعفر )آملآمل -بلوار طالقانی _جنب سازمان انتقال خون
پارسآملآمل - خیابان 17 شهریور - کوچه بنیاد شهید - ساختمتن پزشکان قاءم
مرکز بهداشت گزنکآملآمل - گزنک
مرکز بهداشت امام زاده عبدللهآملآمل -روستای امام زاده عبدلله
مرکز بهداشت مرزنگوآملآمل - مرنگو
مرکز بهداشت وسطی کلاآملآمل -روستای وسطی کلا
مرکز فیروزکلاهآملآمل -روستای فیروزکلا
پاستورآملآمل - سبزه میدان - ابتدای کوچه مخابرات - طبقه فوقانی فروشگاه
پاتوبیولوژی دکتر خیرآملآمل - سبزه میدان - مجتمع پزشکی سبز
درمانگاه تامین اجتماعیآملآمل - خیابان هفده شهریور
مرکز بهداشت حسین آبادآملآمل- حسین آباد
مرکز بهداشت نظام آبادآملآمل - نظام آباد