آزمایشگاه‌های آزادشهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر بهاریآزادشهرآزادشهر - فلکه مرکزی - ساختمان پزشکی سینا
مرکز بهداشتی درمانی نگین شهرآزادشهرآزادشهر- 5کیلومتری آزادشهر- روستای نگین شهر
مرکزی شهرستان آزادشهرآزادشهرازادشهر