آزمایشگاه‌های آران و بیدگل

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل آران و بیدگل
دکتر مسعودی فرید آران و بیدگل خیابان شهید رجائی
مرکز بهداشت جوشقان آران و بیدگل جوشقان
مرکز بهداشت نوش‌آباد آران و بیدگل نوش‌آباد
بیمارستان رجایی(مرکزی) آران و بیدگل آران و بیدگل آران و بیدگل-جنب زایشگاه شهید رجایی
تشخیص طبی تامین اجتماعی آران و بیدگل آران و بیدگل آران و بیدگل میدان امام حسین
بهداشتی ابوزیدآباد آران و بیدگل ابو زید آباد میدان امام حسین درمانگاه ابوزید آباد
بهداشت محیط و سل شبکه بهداشت آران وبیدگل آران و بیدگل آران وبیدگل بلوار امام شبکه بهداشت آران وبیدگل
مرکز بهداشتی درمانی جوادالائمه یزدل آران و بیدگل یزدل مرکزبهداشتی درمانی جوادالائمه
مرکز بهداشتی درمانی سفید شهر آران و بیدگل سفید شهر مرکزبهداشتی درمانی شماره 1 سفید شهر
مرکز بهداشتی درمانی نوش آباد آران و بیدگل نوش آباد مرکز بهداشتی درمانی شهید اخباری نوش آباد
تشخیص طبی وآسیب شناسی تشریحی و بالینی سینا - آران وبیدگل آران و بیدگل آران و بیدگل - خ شهداء زیرزمین درمانگاه فرهنگیان