آزمایشگاه‌های ایران


نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانیآبادهآباده خیابان امام خمینی
ازمایشگاه شهرک هزارانیآبدانانشهرک هزارانی-مرکز بهداشتی درمانی
ازمایشگاه درمانگاه شماره 1آبدانانآبدانان-درمانگاه شماره 1
درمانگاه سرابباغآبدانانسرابباغ--مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت مورموریآبدانانمورموری-مرکز بهداشت
مرکز شماره 1 شهریآبدانانآبدانان
پاتوبیولوژی پارسآبدانانآبدانان -خیابان ولیعصر-میدان بسیج
بیمارستان رسول اکرم (ص)آبدانانبیمارستان حضرت رسول (ص)
پاستورآبیکخیابان طالقانی – جنب بانک تجارت – ساختمان کاسپین – طبقه دوم
نورآبیکخیابان بلوار امام – نبش شهید حسام
بیاضیان آبیکآبیکآبیک- خیابان طالقانی - خیابان بلوارامام خمینی
مرکز بهداشتی درمانی خاکعلیآبیکآبیک- خاکعلی
درمانگاه تامین اجتماعی آبیکآبیکآبیک-خیابان آیت الله طالقانی-بلوارامام-خ بسیج-خ زغال سنگ-جنب مدرسه فتح المبین
ولیعصرآبیکشهرک قدس-فاز یک-خیابان 20 متری
بیمارستان شهید مدنیآذرشهرآذرشهر- خیابان امام
پاستورآذرشهرخ امام
مرکزبهداشتی ودرمانی گوگانآذرشهرآذرشهر - گوگان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گوگان
مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یکآذرشهرخیابان امام ،دربند شهید چمران ، مرکز شماره یک
ولیعصر آذرشهرآذرشهرآذرشهر خیابان امام کوچه حسنلو ساختمان دکتر نظری
بیمارستان سیدالشهداءآران و بیدگلآران و بیدگل
دکتر مسعودی فریدآران و بیدگلخیابان شهید رجائی
مرکز بهداشت جوشقانآران و بیدگلجوشقان
مرکز بهداشت نوش‌آبادآران و بیدگلنوش‌آباد
بیمارستان رجایی(مرکزی) آران و بیدگلآران و بیدگلآران و بیدگل-جنب زایشگاه شهید رجایی
تشخیص طبی تامین اجتماعی آران و بیدگلآران و بیدگلآران و بیدگل میدان امام حسین
بهداشتی ابوزیدآبادآران و بیدگلابو زید آباد میدان امام حسین درمانگاه ابوزید آباد
بهداشت محیط و سل شبکه بهداشت آران وبیدگلآران و بیدگلآران وبیدگل بلوار امام شبکه بهداشت آران وبیدگل
مرکز بهداشتی درمانی جوادالائمه یزدلآران و بیدگلیزدل مرکزبهداشتی درمانی جوادالائمه
مرکز بهداشتی درمانی سفید شهرآران و بیدگلسفید شهر مرکزبهداشتی درمانی شماره 1 سفید شهر
مرکز بهداشتی درمانی نوش آبادآران و بیدگلنوش آباد مرکز بهداشتی درمانی شهید اخباری نوش آباد