پربازدیدترین شهرها (مشاهده همه شهرها)
آزمایشگاه‌های تهران آزمایشگاه‌های مشهد آزمایشگاه‌های اصفهان آزمایشگاه‌های تبریز آزمایشگاه‌های شیراز آزمایشگاه‌های اهواز

آزمایشگاه‌های ایران


نام آزمایشگاهشهرآدرس
اروند کنارآباداناروند کنار – درمانگاه والفجر
بیمارستان 17 شهریورآبادانشلیط – جنب پاسگاه
بیمارستان امام خمینیآبادانخ شهید منتظری
بیمارستان شهید بهشتیآبادانانتهای لاین یک احمد آباد
بیمارستان طالقانیآبادانفیهایستگاه 12-بلوارفیه-روبروی دانشگاه ازاد اسلامی
بیمارستان پاستورآبادانلاین 1 احمد آباد – روبروی بازار ماهی فروش های قدیم
درمانگاه دکتر صحتیآبادانخ امیری – کوچه برق بعد از مجتمع پزشکی شفاء
دکتر مساحآبادانخ- امیر کبیر - خ- کاشانی
دی کلینیک 8 شهریورآبادانسیلکین – جنب اداره پست مرکزی
رازیآبادانخ احمد آباد – لاین 1 اصلی – روبروی بانک صادرات
سیناآبادانخ امیر کبیر – خ پرویزی – پشت داروخانه سلامت نو
مرکز بهداشتآبادانلاین 15 احمد آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهید باهنرآبادانکفیشه جنب سازمان آب
شهیدصادقیانآبادانلین 15 احمدآباد
دکتر حقیقت نژادآبادانخ-امیری-کوچه برق
مرکزشهیدباهنرآبادانکفیشه جنب سازمان آب
دکتر حجتیآبادهخیابان امام کوچه 32 درب اول سمت راست
بیمارستان امام خمینیآبادهخیابان امام خمینی
دکتر صدر احامیآبادهمیدان ولیعصر (عج)
مرکزیآبادهخیابان امام خمینی - کلینیک ولی عصر (عج)
تشخیص طبی دکتر صدرویآبادهمیدان ولیعصر
مرکز بهداشت درمانی خسرو شیرین ابادهآبادهآباده
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدکآبادهروستای بیدک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سورمقآبادهسورمق
مرکز بهداشتی درمانی شهری ایزدخواستآبادهایزدخواست
مرکز بهداشتی درمانی شهری آبادهآبادهآباده-خیابان امام خمینی-کلینیک امام حسین (ع)
مرکز بهداشتی درمانی شهری بهمنآبادهشهر بهمن
مرکز بهداشتی درمانی شهری صغادآبادهصغاد
مرکز بهداشتی درمانی شهری قائمیهآبادهآباده-خیابان سجاد
مرکز شماره یک شهری (فاطمیه)آبادهآباده