آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی الزهرا مند

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی الزهرا مند
مدیر:
  آدرس: گناباد، سه راهی مند- نرسیده به خانه معلم-مرکز بهداشتی درمانی الزهرامند
 تلفن تماس:
7223219
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.