آزمایشگاه مرکز بهداشتی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی
مدیر:
  آدرس: گناباد، خیابان شوریده
 تلفن تماس:
7220404
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.