آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

نام آزمایشگاه: جهاد دانشگاهی
مدیر: دکتر سمانه برومند نوقابی
  آدرس: گناباد، خیابان سعدی
 تلفن تماس:
7223816
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.