آزمایشگاه بیمارستان 15 خرداد

نام آزمایشگاه: بیمارستان 15 خرداد
مدیر: دکتر سمانه برومند نوقابی
  آدرس: گناباد، بیدخت-بیمارستان15خرداد
 تلفن تماس:
14-7231112
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.