آزمایشگاه بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

نام آزمایشگاه: بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مدیر:
  آدرس: گناباد، بجستان-بیمارستان ایت ا لله مدنی
 تلفن تماس:
6222800
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.